Make your own free website on Tripod.com

This Songs For You !!

O-Negative  -- ทาทา
เฝ้าถามตัวเอง เรื่องเดิมๆ
เรื่อยมา
ถ้าฉันจะรัก
รักของฉันจะเป็นเช่นไร
ถ้าแม้คนเรา
เลือกเอาเองได้ตามหัวใจ
ความรักแบบไหน
ที่หัวใจเรียกร้องต้องการ
ก็เป็นคำถามที่ค้างคาใจอย่างนั้น
ก็ตอบตัวเองไม่ได้แม้สักคำ
ไม่เคยจะรู้หัวใจตัวเองได้สักวัน
จนเมื่อวันที่เธอบอกว่ารักกัน
* แค่เธอรักฉัน แค่เธอรักฉัน
แค่นั้นที่ใจต้องการ
แม้วันเวลาเนิ่นนานเพียงใด
แค่เธอรักฉัน แค่เธอรักฉัน
อย่างนี้ทุกวันเรื่อยไป
เหมือนเดิมและตลอดไป
นี่แหละแบบที่หัวใจฉันต้องการ
เพราะฉันนั้นรู้เธอมีรักแท้จริงใจ
และเป็นแบบเดียวที่ใจฉันต้องการ ฮา....

(ใจฉันต้องการ)

( ซ้ำ * )