Make your own free website on Tripod.com

This Songs For You !!

ไม่บังเอิญ -- ต่อ กุลวัฒน์
หากบังเอิญสายตาเธอ จะผ่านมาที่ฉัน
และเธอนั้นบังเอิญจะสนใจ
หากบางทีสายตาเธอ เจอสิ่งที่ซ่อนไว้
ก็คงเพราะว่าใจเราตรงกัน
แต่มันคงไม่มีทาง เป็นอย่างที่คิดไว้
และเราไม่มีทางจะรักกัน
และไม่มีเรื่องบังเอิญ จะเกิดขึ้นทั้งนั้น
เพราะฉันคิดฝันไปคนเดียว
* อยู่กับความเหงา...กอดกับความฝัน
อยู่กับความหวัง ที่มันยังไม่หายไป
อยู่กับความรัก...ที่มันบังเอิญไม่เป็นใจ
เพราะไม่มีทางจะมีเธอ...

ก็คงเป็นเพราะความจริง...มันต่างจากที่ฝัน
และเธอนั้นไม่เคยจะสนใจ
แต่บังเอิญฉันยืนยัน...จะเก็บความฝันไว้
เก็บมันไว้ให้เธอเพียงคนเดียว
( ซ้ำ )

มีเพียงความเหงา.....มีเพียงความฝัน
เพียงเธอเท่านั้น ที่มันยังขาดหายไป
ก็มีความรัก....แต่เธอบังเอิญไม่มีใจ
ฉันไม่มีทางจะมีเธอ...
กับฝันว่าซักวัน.....จะมีเธอ