Make your own free website on Tripod.com

This Songs For You !!

แค่เสียดายก็ผิดแล้ว -- ใหม่
ฉันรู้ว่ามันคงจะดูแปลกที่ฉันมา
ฉันรู้ว่ามันคงไม่ค่อยเหมาะ
มันมีเหตุผลอยู่ แต่ดูไม่เพียงพอ
ที่จะมาเจอะ เจอะเธอกับเขา
ฉันรู้ฉันคงจะไม่มีสิทธิ์จะพูดมัน
เพราะฉันก็เป็นแค่เพียงคนเก่า
มันมีความรู้สึกที่เป็นเหมือนดังเงา
เข้ามาคอยหลอกอยู่ในใจฉัน
* อยากให้รู้ว่าฉันยังรัก
อยากให้รู้ว่าฉันเข้าใจ...แล้ว
รู้ว่าฉันเพิ่งสูญเสียอะไรไป

** เพิ่งมารู้ว่าฉันยังรัก
เพิ่งมารู้ในตอนที่มัน....สาย
แค่เสียดายก็ผิดแล้ว
เพิ่งรู้ว่ามันเป็นการทำผิดที่ทิ้งเธอ
สมแล้วที่เธอไปมีคนใหม่
เธอคงไม่รู้หรอกว่ามันยากเพียงใด
ที่ไม่มีใครให้กลับไปหา
( ซ้ำ *,** )
ฝากบอกคนนั้นให้เขาสบายใจ
ต่อจากนี้ไป จะไม่มาให้เธอเห็น

( ซ้ำ **,*,** )