Make your own free website on Tripod.com

This Songs For You !!

นอนไม่หลับ -- ซาซ่า
จะเจอใครๆ ไม่เคยจะสับสน
ก็คุยก็คบเป็นเพื่อนกัน
ก็มีแค่เธอคบกัน ไม่ทันจะกี่วัน
ฉันก็เริ่มมีปัญหา
** แค่เธอหันไปมองยิ้มกับใครก็ไหวหวั่น
ฉันก็ไม่สบายใจ
ยิ่งได้เห็นเขามองยิ้มให้เธอยิ่งร้อนใจ
ไม่รู้ว่าทำไมต้องเดือดร้อน
* อยู่ๆ ก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับ
ให้กลับมาคิดวกวนทั้งคืนวุ่นวาย
อยู่ๆ ก็มีเรื่องเธอรบกวนหัวใจ
นี่มันหมายความว่าไง (ที่ฉันเป็น)
( ซ้ำ * )

ในความเป็นจริงเข้าใจตลอดมา
ว่าเธอกับฉันเป็นเพื่อนกัน
ที่ไม่เข้าใจก็คือทำไมที่ใจฉัน
นับวันยิ่งมีปัญหา
( ซ้ำ **,*,* )