Make your own free website on Tripod.com

This Songs For You !!

ขอแค่ฝัน -- โบว์ สุนิตา
อยากให้เรานั้นยืนเคียงกัน
เหมือนที่หวังและตั้งใจ
อยากมีเธอร่วมทางตลอดไป
แต่อาจไม่มีวันนั้น

ฝันไป ทุกอย่างหยุดเอาไว้แค่ฝัน
* อยากจะอยู่แค่ฉันและเธอ
อยากจะอยู่ตรงนี้เรื่อยไป
ไม่อยากเจอเรื่องจริง เรื่องใด
ที่จะทำให้ห่างไกลกัน
อยากจะกอดเธอไว้นาน นาน
เก็บเธออยู่กับฝันในใจ
หากเรื่องจริง ต้องเสียเธอไป
ฉันก็ขอแค่อยู่ในฝัน (ขอแค่มีเธออยู่ในฝัน)

เพียงฝันไป ทุกอย่างหยุดเอาไว้แค่ฝัน  (ซ้ำ *)