Make your own free website on Tripod.com

This Songs For You !!

รักเธอมากกว่าใคร -- ปั่น
ไม่มีใครที่ดีเท่ากับเธอ
มีแค่เธอที่ดีมากกว่าใคร
ช่างบังเอิญเหลือเกิน
แม้เราแสนไกล
แต่เราก็ได้มาเจอกัน

อาจไม่ดีมากมายสำหรับใคร
แต่เธอดีมากมายสำหรับฉัน
โลกสร้างเราขึ้นมา
ให้มาพบกัน
ให้เรารักกันจนวันตาย


ดีใจจริง ๆ มีเธอจริง ๆ คนนี้ที่รอมานาน
ดีใจจริง ๆ เรามาเจอกัน แล้วทุกวันก็สวยงาม

ก็ไม่เคยรักใครเท่ากับเธอ
บอกได้เลยรักเธอมากกว่าใคร
อยากชวนเธอเข้ามา มาเป็นเพื่อนใจ
เป็นลมหายใจกันและกัน