Make your own free website on Tripod.com

This Songs For You !!

เป็นหนึ่งคนนั้น -- Bubble Girl
ตอนเธอหลับตา เธอคิดถึงใคร
ฝันถึงคนใดในคืนที่ฟ้า...มีแต่ดาว
ใครกันที่เธอ
จะคิดถึงอยู่ทุกคราว
ตอนเช้าที่เธอตื่น
ที่เธอมองหาคือคนไหน
* คนที่เธอนั้นดูแลด้วยรักและหัวใจ
คนที่เขาโชคดีอย่างนั้น คือคนไหน
** อยากเป็นหนึ่งคนๆ นั้นจัง
เฝ้ามองมานาน ฝันมา...ตลอดเลย
หากเป็นหนึ่งคนๆ นั้นจริง
ถ้าเป็นความจริง
ฉันคงเป็นสุขหัวใจ


ตอนเธอสุขใจ มองดูฟ้าไกล
แล้วใครคนใดที่จะได้นั่งเคียงกับเธอ
ใครเพียงหนึ่งคน ที่ได้จูงมือของเธอ
ได้มองตาเธอ อยู่กับเธอนั้นตลอดไป

( ซ้ำ * )
อยากเป็นหนึ่งคนๆ นั้นจัง
เฝ้ามองมานาน ฝันมา......ตลอดเลย
หาเป็นหนึ่งคนๆ นั้นจริง
ถ้าเป็นความจริง...ฉันคงจะไม่ต้องการอะไร
แค่เธอ........ก็พอแล้ว
แล้วมีโอกาสที่ฝันเป็นจริงไหม

( ซ้ำ ** )