Make your own free website on Tripod.com

This Songs For You !!

เงา -- อัยย์
ที่เธอเห็น ไม่ได้เป็นตัวฉันอย่างที่ตัวฉันเป็น
ยังมีความลับมากมาย ซ่อนเอาไว้
ไม่มีใครรู้จักตัวฉัน
หลอกใครๆ แต่ในใจจริงนั้น
ฉันไม่เคยต้องการ
ทนมานานไม่รู้เท่าไหร่
ใครกันจ้องมองฉันอยู่ ดูเหมือนเธอกำลังร้องไห้
ภาพที่เห็น.......เป็นเงาของใคร ไม่ใช่ตัว...ฉันเลย
* ต้องทนกล้ำกลืน ทนฝืนใจ
นานเท่าไรจะคลายหมองเศร้า
กลับคืนมา......เป็นตัวของเรา
เป็นใจของเราสักที
อีกกี่คน ที่ต้องทนเจ็บช่ำ แต่ก็จำต้องทน
มีตัวตนอยู่เพื่อ.......ใคร
ซักวัน จะให้โลกได้รู้...ถึงความในใจ
คงมีใครยอมรับฉันได้
ทำไมต่างคนซุกซ่อน แสดงละครปิดบังหัวใจ
บทที่เห็น.......เป็นตัวของใคร ไม่ใช่ตัว...ของเรา

( ซ้ำ * )
กลับคืนมา......เป็นตัวของเรา
เป็นใจของเราสักที