Make your own free website on Tripod.com

pic10923.pcx (4866 bytes)รสไอศครีม...บ่งบอกความเป็นคุณpic10923.pcx (4866 bytes)

รสวนิลา

เป็นคนที่ร่าเริง ชอบใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย มีความรักใคร่ในศักดิ์ศรีของตนเป็นที่รักของคนทั่วไป

รสกาแฟ

เป็นคนที่ชอบการทำงานที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบมาก มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง มีลักษณะเป็นผู้นำ เมื่อตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้สมบูรณ์กว่าผู้อื่น และเป็นคนที่ชอบการแข่งขัน

รสสตรอเบอร์รี่

เป็นคนที่ชอบทำตัวสบายๆ คบคนง่าย แม้กับคนแปลกหน้า มักมองคนในแง่ดี เป็นคนที่มีความเมตตา ชอบช่วยเหลือและให้ความรักต่อผู้อื่น

รสชอคโกแลต

เป็นคนที่ข้องข้างมีจิตใจอ่อนไหว ขี้เหงา ชอบคิดถึงแต่วันคืนในอดีตที่ผ่านมาแล้วและเป็นคนที่ยึดในขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆไว้เป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิต

รสชอคโกแลตชิป

เป็นคนที่ตั้งความหวังในชีวิตไว้สูง มักมองโลกในแง่ดี เป็นคนที่สามารถแก้เรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีเสมอ

รสผสม

เป็นคนทีชอบความหลากหลาย มีชีวิตยืดหยุ่น ชอบการประนีประนอม


หมายเหต
ส่วนคนที่ไม่ชอบกินไอติมเลย เป็นคนที่รักอิสระเสรี ค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองสูงชอบดำเนินชีวิตอยู่บนความ เป็นเหตุเป็นผล

pic31754.pcx (10646 bytes)
back